2018

2018

Inga valpar detta år pga fler höftledsoperationer. Men vår delägda tik Stenrösets Jorid, Ziva, har med framgång visat sig i utställningsringarna i Norge av sina delägare Anita och Tom, kennel Larvikitas.

Copyright Kennel Stenröset 2015